ბუღალტრული მომსახურება

კომპანიის ოპერაციების ბუღალტრულ სისტემაში აღრიცხვა

ფინანსური მომსახურება

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად

საგადასახადო აუდიტი

აღრიცხვისა და დეკლარირების საქართველოს საგადასახადო კოდექსთან შესაბამისობის ანალიზი

საგადასახადო კონსულტაცია

კონსულტაცია ოპერაციების საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად აღრიცხვისათვის

ფინანსური აუდიტი

ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვა
ბუღალტრული მომსახურება
კომპანიის ოპერაციების ბუღალტრულ სისტემაში აღრიცხვა
ფინანსური მომსახურება
ფინანსური ანგარიშგების მომზადება აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად
საგადასახადო აუდიტი
აღრიცხვისა და დეკლარირების საქართველოს საგადასახადო კოდექსთან შესაბამისობის ანალიზი
საგადასახადო კონსულტაცია
კონსულტაცია ოპერაციების საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად აღრიცხვისათვის
ფინანსური აუდიტი
ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვა
თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. #89/24
ორშაბათი-პარასკევი 10:00-18:00
(+995) 597 72 59 06; (+995) 595 58 49 49
info@betteradvice.ge